Мечтите, които мечтаем, си имат свое време, в което да се сбъднат.

~ Майкъл Джаксън

Трите аметистаи желанието на Краля

Всички права върху публикуваните текстове на този сайт са запазени за Аметистът на Мерлин ЕООД.

Нито една част от тези текстове не може да бъде размножавана или предавана под каквато и да било форма или начин - електронен или механичен, включително фотокопиране, записване или други системи за съхранение на информация,

- без писмено разрешение на Аметистът на Мерлин ЕООД.

Трите аметиста и желанието на Краля

Трите аметиста и желанието на Краля

ПЪРВА ГЛАВА

`ЖЕЛАНИЕТО`

Приказка за деца и техните възрастни

Приказка за хората, търсещи Световете

Приказка за Звездите в хората

Трите аметиста и желанието на Краля

Трите аметиста и желанието на Краля

ВТОРА ГЛАВА

`МОМЧЕТО ОТ ВОЛОВАР`

Приказка за това да си себе си

Приказка за това да вярваш в себе си

Приказка за силата на мисълта

Трите аметиста и желанието на Краля

Трите аметиста и желанието на Краля

ТРЕТА ГЛАВА

`ОТКЪДЕ ИДВАТ ЗНАЦИТЕ`

Приказка за търсачи

Приказка за авантюристи

Приказка за доверието в знаците

Трите аметиста и желанието на Краля

Трите аметиста и желанието на Краля

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

`КАПИТАН ФАЙЪР И СВЕТА НА КРАЛЯ`

Приказка за желанието къде да стигнеш

Приказка за делфините

Приказка за пътуването към дома

Трите аметиста и желанието на Краля

Трите аметиста и желанието на Краля

ПЕТА ГЛАВА

`ПРОЗРЕНИЕТО Е РАЗБИРАНЕ`

Приказка за хората, които все още чакат своето прозрение

Приказка за хората, които започват да разбират Света

Приказка за хората, които пътуват към себе си

Трите аметиста и желанието на Краля

Трите аметиста и желанието на Краля

ШЕСТА ГЛАВА

`ОБРАТ`

Приказка за точното време

Приказка за точното място

Приказка за Мъдростта

Трите аметиста и желанието на Краля

Трите аметиста и желанието на Краля

СЕДМА ГЛАВА

`Четвъртото решение на Богард`

Приказка за смелостта

Приказка за доверието

Приказка за отговорността

Сподели във Facebook
© 2017-2019 Аметистът на Мерлин. Всички права запазени