Мечтите, които мечтаем, си имат свое време, в което да се сбъднат.

~ Майкъл Джаксън

Трета главаМъжът с огледалните очила и любовта

Клиентите закъсняваха. Тъй като трафикът е приличен през нощта, Станимир започна да си мисли, че те просто няма да дойдат. Излезе на въздух за минута и след като се върна, на сепарето го чакаше класическа двойка от любовния живот на големия град. Мъжът беше облечен с марки отгоре до долу. Изпод ръкавите му излизаха татуировки и завършваха като пръстени на ръцете. Дамата до него кокетно се отразяваше в огледалните му слънчеви очила. Според Станимир тя не се чувстваше комфортно в тази къса ефирна рокля, но я беше облякла, за да му доставя удоволствия. Със скрит зад очилата поглед мъжът често се любуваше на съвършеното й тяло.

"Това ще е класически проблем на ревност. Няма нужда да съм психоаналитик, за да го видя"- помисли си Станимир, още щом ги видя.

Прецени, че ще е по-учтиво да се настани от страната на мъжа. Огледа се в огледалата на лицето му и се представи. Той бе толкова обикновен в сравнение с неговия блясък, че отстрани изглеждаше, като че ли той беше дошъл да иска голяма услуга от марковия мъж. Само тримата си знаеха, че е обратното.

Станимир се оказа прав за ревността на бившия ѝ любовник, но не беше така смел, за да предположи, че се е стигало вече до престрелки.

- Защо не се обърнете за протекция към полицията?

- Шегувате ли се? - отговори надменно сегашният любовник - От полицията ще получа само една подигравка и нищо повече. Чух за теб и сега съм тук, ясно?

Дамата се опита да го успокои с ръка върху коляното му. Явно това подейства, защото разговорът продължи спокойно. Мъжът дори свали очилата си, с което показа, че е готов да избира из между вариантите, предложени от Съдбата. С изненада Белматов установи, че такива хора могат да имат добри очи. И зад маската на всичкия лукс успя да види едно малко дете, което беше готово на всичко, за да запази любовта си.

- Добре - започна Белматов - тъй като сте заедно, ще трябва и двамата да изпиете от еликсира, а изборът на вариант трябва да е общ и то в абсолютно съгласие един с друг.

Те се погледнаха продължително, като че се изпитваха за последно, и кимнаха.

- Надявам се, че сте наясно с това, че всичко си има цена. Във всички варианти, които излизат за получаване на протекция отгоре за спокоен любовен живот, ще се наложи да загубите пари. Вие двамата ще решите колко ще бъдат те.

Станимир изказа подробностите, след което настъпи продължително мълчание. Изминаха най-дългите пет минути в живота на мъжа и жената.

Станимир вече очакваше да го наругаят, да станат и да си тръгнат, когато мъжът се спря на средния по риск вариант и зачака съгласието на своята дама. Тя обаче не беше така решителна и продължи да мълчи. Мъжът, видимо раздразнен, сложи отново очилата си, хвана я и я изтегли да говорят настрани. Това продължи около половин час. Станимир не чуваше какво си говорят, но виждаше как Съдбата си върши работата дори и без вълшебния еликсир. После излязоха навън. След още половин час мъжът се върна, за да му плати за услугата.

- Но вие не използвахте еликсира, така че не е редно да ми плащате пълната сума. Вие преценете…

Марковият мъж хвърли на масата повече банкноти, отколкото беше определената такса и без да се сбогува, изхвърча навън в нощта.

Станимир не успя да поговори с него и да го подготви за това, което ще последва. Искаше да му каже да не си изкарва това разочарование на Света. Но ситуацията сама показа, че от тук нататък това, което ще се случи, просто не е в неговите ръце. Затова успокои мислите си и зачака с търпение следващия си клиент.

« Обратно

Сподели във Facebook