За да реализира щастието, човек трябва да използва всички негативни състояния като горивен материал в лабораторията на живота. Щастието - това е превръщането на силите в себе си.

~ Учителя Петър Дънов

Личността, която искам да бъда
15 Септември

Откриване на смисъла и радостта 2024

или За силата и смелостта в мен

Опознай себе си, докато играеш главна роля в приказки, написани от автора на Аметистът на Мерлин!
Идеята на този формат е да се изживее припомняне на силата и смелостта вътре във всеки от нас.
Въпросите, на които ще търсим отговор, са следните:
- Колко често оценявате себе си като силен и смел?
- Търсите ли тези качества първо у себе си, после у другите?
- Изобщо важни ли са те за вас?
- Какво място сте им отредили във вашата ценностна система?
- Какво общо могат да имат вътрешната сила и смелостта със смисъла и радостта?

Вижте повече
Сподели във Facebook
© 2017-2024 Аметистът на Мерлин. Всички права запазени