Ако човек няма някаква цел, някаква обетована земя, към която да се стреми, той започва да загива.

~ Флорънс Сковъл Шин

Ивана Камбушева - Ива - автор иконсултант по личностно развитие

С какво мога да ви бъда полезна:

  • Консултации по личностно развитие;
  • Семинари на тема Цел и Трансформация; Откриване на смисъла и радостта;
  • Изучаване на важни сили в човека като въображение, вяра, осъзнатост, интуиция;
  • Статии за вдъхновение и кураж по пътя към нашите мечти;
  • Приказки за миналото и Разкази за съвременна София

Как започна всичко?

Решението на душата ми е било да се родя в България през 1979 г. в гр. Варна.

Детството ми премина в Търговище, където получих много ценни житейски уроци за това що е то човешка любов и доброта.

Когато взех в ръцете си моята диплома за висше икономическо образование в Русе, след това в Пловдив, разбрах, че ще имам препитание, но не и онова чувство на удовлетворение, което е познато на хората, отдадени с любов на своята работа. Реалността обаче тогава беше по-силна от мен и аз се съобразих с нея за цели 13 години от моя живот.

Благодарение на лекциите на Учителят Петър Дънов и на йога успях да запазя това усещане, че в живота има разумност и нищо не е случайно, че трябва да се доверя на пътя, който моята душа е избрала за мен. В един момент темата за човешкия потенциал и защо той изглежда потиснат в България започна да не ми дава мира. Нали Вселената е подредена и душата е избрала правилното място? Омръзна ми да чета за хора, които обичат работата си в чужбина и всички около мен все да обясняват как това тук е невъзможно, защото на първо място е оцеляването. Преминах през много опити да се примиря с това положение безуспешно.

Моят метод от 6 стъпки за повишаване на жизнената енергетика или повишаване на способността да управляваш своите жизнени сили и енергия се създаде почти сам като инструмент, с който човек може да опита да си помогне, да добие сила в процеса на оцеляването и да си постави цел.

Не вярвам в дипломи и сертификати. Мисля, че идеята и целта е по-силна от тях.

Вярвам в това, че човек може да се създава сам, може сам да повиши своята култура, познания, опитност и така до безкрай.

Животът не издава грамоти за постигане на човешка цел или реализирана идея. Наградата за това е благодарността на нашето сърце, което изпълнява пълноценно своята мисия - да води човека, да му дава вяра, смелост и любов по неговия път.

Постарах се методът да бъде максимално прагматичен и реалистичен и в същото време да дава дълбочина на погледа върху живота. Виждането на Разумността е задължително условие, за да може човек да намери смисъла на своя живот и работа. Най-общо казано методът цели изчистване на съзнанието от разсейващи фактори, за да може виждането да се случи. Виждането на посока е повратна точка, защото човек вече носи разбирането за това защо е на Земята. А трудните житейски условия са като трамплин за оттласкване към другата възможна противоположност - благополучието. Друга дума за този процес е трансформация.

Така се появи и идеята за срещите на тема Цел и Трансформация.

И това е само началото...

Кратка история на Аметистът на Мерлин

Аметистът на Мерлин ЕООД е организация в София от началото на 2017 г. със своя концепция за повишаване на жизнената енергетика, за по-пълноценно използване и разгръщане на човешкия потенциал.
Като за начало дейността е свързана с провеждане на лични разговори-консултации, които имат за цел да установят къде изтича енергията, как тя да се организира по нов начин и да се фокусира осъзнато за постигане на мечта, цел.
Вече стартираха срещи на тема Цел и Трансформация, които обръщат внимание на ролята на целта като ключ за развитието на нашия живот.

Най-общо мисията на Аметистът на Мерлин е да дава вдъхновение и кураж на хората да следват мечтите си.
Прилага се езотеричното знание, за да може то наистина да изпълни своето предназначение - да ни помага по пътя.

Сподели във Facebook
© 2017-2023 Аметистът на Мерлин. Всички права запазени