Мечтите, които мечтаем, си имат свое време, в което да се сбъднат.

~ Майкъл Джаксън

Трите аметиста и желанието на Краля - забравеното знание; Черно уиски след 01.00 - разкази за съвременна София

Всички права върху публикуваните текстове на този сайт са запазени за Аметистът на Мерлин ЕООД.

Нито една част от тези текстове не може да бъде размножавана или предавана под каквато и да било форма или начин - електронен или механичен, включително фотокопиране, записване или други системи за съхранение на информация,

- без писмено разрешение на Аметистът на Мерлин ЕООД.

Творец на всички приказки и разкази: Ивана Камбушева - Ива

Трите аметиста и желанието на Краля

Трите аметиста и желанието на Краля

ПЪРВА ГЛАВА

`ЖЕЛАНИЕТО`

Приказка за деца и техните възрастни

Приказка за хората, търсещи Световете

Приказка за Звездите в хората

Трите аметиста и желанието на Краля

Трите аметиста и желанието на Краля

ВТОРА ГЛАВА

`МОМЧЕТО ОТ ВОЛОВАР`

Приказка за това да си себе си

Приказка за това да вярваш в себе си

Приказка за силата на мисълта

Трите аметиста и желанието на Краля

Трите аметиста и желанието на Краля

ТРЕТА ГЛАВА

`ОТКЪДЕ ИДВАТ ЗНАЦИТЕ`

Приказка за търсачи

Приказка за авантюристи

Приказка за доверието в знаците

Трите аметиста и желанието на Краля

Трите аметиста и желанието на Краля

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

`КАПИТАН ФАЙЪР И СВЕТА НА КРАЛЯ`

Приказка за желанието къде да стигнеш

Приказка за делфините

Приказка за пътуването към дома

Трите аметиста и желанието на Краля

Трите аметиста и желанието на Краля

ПЕТА ГЛАВА

`ПРОЗРЕНИЕТО Е РАЗБИРАНЕ`

Приказка за хората, които все още чакат своето прозрение

Приказка за хората, които започват да разбират Света

Приказка за хората, които пътуват към себе си

Трите аметиста и желанието на Краля

Трите аметиста и желанието на Краля

ШЕСТА ГЛАВА

`ОБРАТ`

Приказка за точното време

Приказка за точното място

Приказка за Мъдростта

Трите аметиста и желанието на Краля

Трите аметиста и желанието на Краля

СЕДМА ГЛАВА

`ЧЕТВЪРТОТО РЕШЕНИЕ НА БОГАРД`

Приказка за смелостта

Приказка за доверието

Приказка за отговорността

Трите аметиста и желанието на Краля

Трите аметиста и желанието на Краля

ОСМА ГЛАВА

`ИНТУИЦИЯТА НА КРАСИВАТА ДАМА`

Приказка за сърцето

Приказка за промяната

Приказка за силата на мисълта

Трите аметиста и желанието на Краля

Трите аметиста и желанието на Краля

ДЕВЕТА ГЛАВА

`БОГАРД`

Приказка за миналото

Приказка за бъдещето

Приказка за това да бъдеш Крал

Трите аметиста и желанието на Краля

Трите аметиста и желанието на Краля

ДЕСЕТА ГЛАВА

`ВЕЛИКИЯТ МАГ`

Приказка за задълженията

Приказка за отговорностите

Приказка за достойнството

Трите аметиста и желанието на Краля

Трите аметиста и желанието на Краля

ЕДИНАДЕСЕТА ГЛАВА

`ТРАНСФОРМАЦИЯТА`

Приказка за храбростта

Приказка за верността

Приказка за разширението

Трите аметиста и желанието на Краля

Трите аметиста и желанието на Краля

ДВАНАДЕСЕТА ГЛАВА

`РИСКЪТ`

Приказка за разцвета

Приказка за независимостта

Приказка за риска

Трите аметиста и желанието на Краля

Трите аметиста и желанието на Краля

ТРИНАДЕСЕТА ГЛАВА

`МЛАДИЯТ ВОИН И ГРАДЪТ ВОЛОВАР`

Приказка за разумността

Приказка за приятелството

Приказка за търсенето

Трите аметиста и желанието на Краля

Трите аметиста и желанието на Краля

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГЛАВА

`КАЙЛА И БРАТОВЧЕДЪТ ОТ ЗАПАДНАТА ЧАСТ`

Приказка за покоя

Приказка за вълнението

Приказка за копнежа

Трите аметиста и желанието на Краля

Трите аметиста и желанието на Краля

ПЕТНАДЕСЕТА ГЛАВА

`НАСТРОЕНИЯТА ПРЕДИ БАЛОВЕТЕ`

Приказка за принципите

Приказка за даровете

Приказка за мира и разбирателството

Трите аметиста и желанието на Краля

Трите аметиста и желанието на Краля

ШЕСТНАДЕСЕТА ГЛАВА

`ВИОЛЕТОВ ОТБЛЯСЪК`

Приказка за важните дни в живота

Приказка за личния пример

Приказка за съдбовните знаци

Желанието на Драгон и Нефритеният път - Продължението

Желанието на Драгон и Нефритеният път - Продължението

(Продължение на приказката за Крал Богард)

ПЪРВА ГЛАВА

"БЪРЗО ВЪВЕДЕНИЕ В НОВИТЕ УРОЦИ"

Желанието на Драгон и Нефритеният път - Продължението

Желанието на Драгон и Нефритеният път - Продължението

(Продължение на приказката за Крал Богард)

ВТОРА ГЛАВА

`Желанието на Драгон`

Желанието на Драгон и Нефритеният път - Продължението

Желанието на Драгон и Нефритеният път - Продължението

(Продължение на приказката за Крал Богард)

ТРЕТА ГЛАВА

`Първи възможен вариант за бъдеще`

Черно уиски след 01.00

Черно уиски след 01.00

Всички авторски права върху текстовете са запазени за Аметистът на Мерлин ЕООД.

Никаква част от изданието не може да се публикува в печатна, електронна или друга форма,

освен кратки цитати, и то с изрично позоваване на източника.

ПЪРВА ГЛАВА

`МЕЧТИТЕ И ГРАДЪТ`

Черно уиски след 01.00

Черно уиски след 01.00

ВТОРА ГЛАВА

`ХОРАТА НА НОЩТА`

Черно уиски след 01.00

Черно уиски след 01.00

ТРЕТА ГЛАВА

`МЪЖЪТ С ОГЛЕДАЛНИТЕ ОЧИЛА И ЛЮБОВТА`

Черно уиски след 01.00

Черно уиски след 01.00

ОСМА ГЛАВА

`СИНХРОНИЧНОСТИ`

Сподели във Facebook
© 2017-2024 Аметистът на Мерлин. Всички права запазени